Lions Club Brugge Maritime

We Serve

Tele-Onthaal & Lions Brugge Maritime

106Tele-Onthaal West-Vlaanderen biedt 24 uur op 24 uur telefonische hulp via het noodnummer 106. Daarnaast wordt ook elke avond en op woensdagnamiddag chathulp geboden via www.tele-onthaal.be. Iedereen kan bij Tele-Onthaal terecht met om het even welke moeilijkheden: van de A van alcohol over de R van relatie tot de Z van zelfdoding en alles wat ertussen zit. De hulpverlening is anoniem. De hulp wordt geboden door vrijwilligers die hiertoe opgeleid en begeleid worden door beroepskrachten. 

Tele-Onthaal West-Vlaanderen is erkend door de Vlaamse overheid en ontvangt subsidies van de Vlaamse overheid, de Provincie West-Vlaanderen en steden en gemeenten. Tele-Onthaal wordt ook al meer dan 10 jaar gesteund door Lions Club Brugge Maritime. Deze bijkomende middelen zijn voor de organisatie van groot belang.

De financiële steun van Lions Club Brugge Maritime biedt de kans om nieuwe projecten te ontwikkelen waarvoor nog geen subsidiëring is.
Zo was de financiële ondersteuning van Lions Club Brugge Maritime de noodzakelijke basis om te starten met chathulp in Tele-Onthaal in 2002. Tele-Onthaal wou de mogelijkheden onderzoeken van het onlinemedium in de hulpverlening. Lions Club Brugge Maritime bood de noodzakelijke middelen voor de opstart en verdere uitbouw van de chathulp (aankoop computermateriaal, ontwikkeling chatapplicatie). Dank zij de steun van Lions Club Brugge – Martime kon een experimenteel project uitgroeien tot een volwaardig hulpaanbod dat navolging krijgt in Vlaanderen.

Ten tweede biedt de steun van Lions Club Brugge Maritime ons de mogelijkheid om investeringen te doen die met de subsidiëring niet mogelijk zijn. Zo kon Tele-Onthaal een digitaal werkplatform ontwikkelen waardoor vrijwilligers ook op een 2e locatie telefonische of chathulp kunnen bieden.

Tot slot biedt de financiële steun ons ook de mogelijkheid om naast de basiswerking extra initiatieven te nemen vooral in kader van het vrijwilligersbeleid. Vb. erkenning en beloning van vrijwilligers.

De samenwerking van Lions Club Brugge Maritime is belangrijk voor Tele-Onthaal. Dank zij de financiële steun hebben we de kans om nieuwe projecten te ontwikkelen en extra investeringen te doen die ten goede komen aan de kwaliteit van onze hulpverlening én onze vrijwilligerswerking.

Onze welgemeende dank,
Leen Devlieghere
Directeur Tele-Onthaal West-Vlaanderen vzw

http://www.teleonthaal.be/

Luisterhelden

Pin It on Pinterest

Share This