Lions Club Brugge Maritime

We Serve

Getuigenissen – Tele-onthaal

Al heel wat jaren kan Tele-Onthaal West-Vlaanderen rekenen op de betekenisvolle steun van Lions Club Brugge Maritime. Tele-Onthaal biedt 24 uur op 24 uur, 7/ 7 telefonische hulp via het gratis noodnummer 106. Iedereen kan er terecht om te praten over grote en kleine zorgen. Een vrijwilliger maakt tijd, luistert, leeft mee, helpt zoeken naar inzichten, mogelijkheden en uitwegen.
Elke avond en op woensdag- en zondagnamiddag is er ook chathulp via www.tele-onthaal.be
Tele-Onthaal West-Vlaanderen beantwoordt jaarlijks meer dan 30.000 oproepen dank zij de inzet van 150 vrijwilligers.

De organisatie wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid maar de middelen zijn te krap voor investeringen én om nieuwe projecten mogelijk te maken. Daarom is de steun van Lions Club Brugge Maritime zo betekenisvol. Zo kon Tele-Onthaal als eerste in Vlaanderen starten met chathulp. Lions Club Brugge Maritime financierde het eerste chatprogramma zodat we deze nieuwe vorm van hulpverlening konden ontwikkelen. Dit was pionierswerk dat ondertussen veel navolging kreeg.

Daarnaast ondersteunt Lions Club Brugge Maritime bij belangrijke investeringen ten behoeve van de vrijwilligers en de kwaliteit van hulpverlening. O.a. de aankoop van headsets en het ontwikkelen van een intranet.

Meer informatie? Interesse om vrijwilliger te worden? Voor hulp?
www.tele-onthaal.be

Pin It on Pinterest

Share This