Lions Club Brugge Maritime

We Serve

Geschiedenis

Lions Club Brugge Maritime

Lions Club Brugge Maritime

Het is anno 1991 als 4 leden van Lions Club Blankenberge (Raymond De Coninck – Gustaaf Geuens – Ivo Maenhout – Jo Van Poppel), maar allen actief en overtuigd aanhankelijk aan de haven van Zeebrugge, er steeds meer en meer van overtuigd geraakten dat in het havengebied “plaats” was voor een “eigen” Lions Club, en dit omdat:

  • de haven steeds meer een bijzondere plaats begon in te nemen in de regio
  • de havenomgeving een eigen karakter heeft, totaal anders aan de omringende op toerisme gerichte gemeenten
  • Zeebrugge een onontgonnen terrein voor sociaal werk was

Uit de diverse gedachtenwisselingen resulteerde dan uiteindelijk het voorstel om een nieuwe club boven de doopvont te houden, beantwoordende aan de genoemde gedachtengangen. Dit initiatief werd vooreerst voorgelegd aan de eigen club Blankenberge, die het zéér genegen was en het ondersteunde door het 1ste Peterschap op te nemen. Al vlug aanvaardde Lions Club Oostkamp het 2de Peterschap. Vanaf dan werd gewerkt om het idee een daadwerkelijke vorm te geven. Wij gingen voor een havenclub met eigen ideeën, en niet tegen andere bestaande omringende clubs. De stichtingsprocedure werd opgestart. Dit resulteerde in de charter-day op 26 september 1992 onder voorzitterschap van Lion Fernand De Pret.

Raymond DE CONINCK

Pin It on Pinterest

Share This